Profit CRM to innowacyjne rozwiązanie służące do zarządzania Firmą, jak i do wspomagania zarządzania relacjami z Klientami. Oprogramowanie to zostało wyposażone w szereg unikalnych rozwiązań, które pozwalają sprawnie gromadzić oraz zarządzać krążącą informacją. Profit CRM to narzędzie, które powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie nasze oraz naszych klientów w zakresie organizacji pracy i zarządzania relacjami z klientami.

Pobierz bezpłatne demo

Organizacja

Organizacja czasu pracy to jeden z podstawowych filarów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pakiet Profit CRM został wyposażony w zestaw modułów zawierających szereg nowoczesny rozwiązań umożliwiających własną organizację czasu pracy jak i zarządzanie zespołem współpracowników.

Podmioty

Punktem centralnym Profit CRM jest kartoteka firm i instytucji. Tutaj gromadzone są najważniejsze informacje dotyczące klientów, przedstawicieli, urzędów itp. Są to dane podstawowe takie jak - nazwa, adres, kategorie, poziom zadowolenia, dane teleadresowe, informacje na temat personelu, struktura organizacyjna firmy lub holdingu, formy płatności, poziomy rabatów jak i również cała historia działań oraz zdarzeń związanych z klientem: zadania, terminy, korespondencja, notatki z rozmów telefonicznych, załączniki, oraz wiele innych. Moduł wyposażony jest również w mechanizmy kontroli unikalności co pozwala uniknąć dublowania się tych samych wpisów. Dodatkowe narzędzia pozwalają na sprawne importowanie baz kontrahentów z zewnętrznych źródeł np. systemy handlowe, bazy xls, csv.

Kontakty personalne

Istotną cechą pakietu Profit CRM jest wyodrębnienie danych personalnych do osobnego modułu. W ten sposób rozszerzono spotykany w innych systemach, typowy model gromadzenia informacji na temat danych kontaktowych poprzez rozszerzenie funkcjonalności modułu "Podmioty" o zdolności ewidencji personelu związanego z klientami oraz danych na temat osób indywidualnych. W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na Polskim rynku - Profit CRM umożliwia zgromadzenie pełnych danych na temat poszczególnej osoby, jak również pozwala na powiązanie jej z jednym lub wieloma podmiotami. Kartoteka kontaktu personalnego zawiera informacje takie jak NIP i PESEL osoby, adresy kontaktowe, dane teleadresowe, daty urodzin i imienin, historię zatrudnienia oraz oczywiście pełną historię kontaktów czyli informacje o spotkaniach, zadaniach, załącznikach, terminach itp. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności moduł kontakty personalne umożliwia obsługę klientów indywidualnych. Program współpracuje m.in. z Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 oraz 2013.

Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2007

Organizer

Moduł Organizer to zestaw rozbudowanych narzędzi wspomagających zarządzenie czasem pracy. W połączeniu z mechanizmem powiązań, centralnym systemem powiadomień i monitoringiem dostępu, stanowi elastyczne i skuteczne rozwiązanie do organizacji i wizualizacji przebiegu pracy w danej jednostce organizacyjnej. Obsługa zadań została rozszerzona o szereg funkcjonalności, niespotykanych dotąd w tego typu rozwiązaniach. Cześć operacyjną wyposażono również w narzędzia wspomagające obsługę terminów wraz z funkcją zapraszania uczestników, organizowanie wyjazdów oraz zarządzanie urlopami. Przejrzysty kalendarz pozwala spojrzeć na ubiegły, obecny oraz zaplanowany przebieg pracy w świetle całego przedsiębiorstwa i personelu. Program współpracuje m.in. z Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 oraz 2013.

Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2007

Korespondencja i dokumenty
Pobierz bezpłatne demo

Zarządzanie korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną. Kontrola i digitalizacja dokumentów. Integracja z MS Outlook, Mozilla Thunderbird oraz Google GMail.

Korespondencja

Sprawne zarządzenie obiegiem korespondencji to w dzisiejszych czasach jeden z istotniejszych czynników wpływających na sukces rozwijającego się przedsiębiorstwa. Korespondencja konwencjonalna, czy obecnie coraz bardziej popularna - elektroniczna, to źródło olbrzymiej ilości informacji, wpływającej na sposób podejmowanych decyzji. Czynnikiem wpływającym na jakość obiegu jest umiejętne pokierowanie jej tak, aby dotarła do wszystkich podmiotów i osób, których dotyczy. System zarządzania korespondencją, jaki dostarcza ten moduł, wyposażony jest w narzędzia zarządzania obiegiem korespondencji:

✔ „konwencjonalnej” (Listy przychodzące i wychodzące, Wysyłki seryjne),które pozwalają prowadzić rejestry poczty przychodzącej i wychodzącej oraz umożliwiają przekazanie jej do odpowiednich osób lub działów z dodatkowymi parametrami jak przypomnienie i powiadamianie przez upływem terminu wymaganej odpowiedzi.

✔ „elektronicznej” (Wiadomości, Mailing, E-Mail). Pozwala na sprawne zarządzanie obiegiem poczty elektronicznej rozszerzając komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Współpraca z systemem powiązań powoduje gromadzenie całej poczty e-mail przychodzącej i wychodzącej związanej z klientem. Dzięki dwukierunkowej integracji z MS Outlook ®/Mozilla Thunderbird®/IMAP4 gromadzi korespondencję z klientem ze wszystkich stanowisk komputerowych w firmie, nawet gdy komputer, na który "fizycznie" przyszła poczta e-mail, został wyłączony. System sprawdza zgodność adresu e-mail nadawcy z adresem wprowadzonym w systemie i automatycznie kopiuje przychodzące wiadomości wraz z załącznikami do historii kontaktów z klientem. Rozbudowane narzędzia Mailingu pozwalają na przygotowywanie seryjnych wiadomości np. Newsletter’a. Szereg dodatkowych funkcjonalności takich jak: indywidualne wysyłanie wiadomości, edytor tekstu (wizualny, html), załączniki, ograniczenia w ilości wysyłanych wiadomości, możliwość wczytywanie listy wysyłkowej z zewnętrznych źródeł (xls, csv) itd. stanowią o skuteczności tego narzędzia. Dodatkowe narzędzie pozwalające na wysyłanie wiadomości wewnętrznych uzupełniają moduł Korespondencja. Program współpracuje m.in. z Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 oraz 2013, Mozilla Thunderbird 2 i 3.

Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2007Mozilla Thunderbird

Dokumenty kontrolowane

Został stworzony w celu kontroli "fizycznych" dokumentów, umów, których lokalizacja znajduje się w danej jednostce organizacyjnej. Pozwala on na identyfikację dokumentów pod kątem ich miejsca przechowywania, jak i terminów ważności. Pozwala na przechowywanie ich w wersji elektroniczej w dowolnym formacie. Organizuje i kontroluje terminy ważności umów, polis, ubezpieczeń, itp., a w zdefiniowanym czasie, informuje wskazane osoby o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.

Magazyn plików

Wraz z upływem czasu rośnie liczba dokumentów przechowywanych na dyskach komputerów. Większa liczba plików to większe trudności w sprawnym ich zarządzaniu. Klasyczne rozwiązania umożliwiające ich współdzielenie, takie jak np. dyski sieciowe, pozbawione są właściwości, które pozwoliłyby w sposób bardziej przejrzysty na monitoring dostępu, kontrolę wersji oraz wiązanie plików, załączników i folderów z innymi ważnymi informacjami dostępnymi w danej jednostce organizacyjnej. Moduł Magazyn Plików został zaprojektowany tak, aby wypełnić brakującą lukę pomiędzy zarządzaniem i kontrolą dokumentów. Dzięki połączeniu z centralnym rejestrem zdarzeń, każdorazowe uzyskanie dostępu do plików, czy jakakolwiek ich modyfikacja, jest automatycznie rejestrowana, tworząc historię ich użycia. System powiązań umożliwia łączenie poszczególnych plików, załączników i folderów z innymi obiektami systemu, takimi jak podmioty, notatki, zadania, terminy, osoby, itp. Dodatkową funkcją ochronną dla gromadzonych dokumentów jest historia ich wersji. Pozwala ona na śledzenie rozwoju danego dokumentu, a w razie niepoprawnej modyfikacji, umożliwia łatwe odtworzenie poprzedniej wersji.

Spedycja

Moduł Spedycja umożliwia zarządzenie przesyłkami kurierskimi z poziomu oprogramowania ProfitCRM. Pozwala na szybkie i łatwe zlecenie przesyłek z poziomu podmiotu czy tez kontaktu personalnego. W aktualnej wersji dostępna jest integracja z serwerami DHL w zakresie umożliwiającym:

  • Zlecanie przesyłek
  • Zamawianie kuriera
  • Generowanie listów przewozowych w formacie PDF
  • Drukowanie etykiet na drukarce ZEBRA
  • Śledzenie przesyłek
  • Pobieranie skanów podpisanych przez odbiorcę listów przewozowych

Realizacja złożonych projektów wymaga koordynacji dziesiątek, a czasami setek osób. Należy monitorować przydzielone zadania, nadzorować terminy, weryfikować zależności oraz gromadzić dane pozwalające na terminowe zrealizowanie powierzonego projektu. Złożoność procesów jakimi charakteryzuje się większość projektów w których uczestniczy przynajmniej kilka osób wymaga od zespołu wsparcia nowych technologii jakimi jest oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami. ACSOFTWARE wychodzi naprzeciw tym potrzebom włączając do pakietu Profit CRM moduł "Projekty".

Projekty

Moduł Projekty pozwala na planowanie i realizację długoterminowych przedsięwzięć ze wskazaniem, na każdym etapie, zaangażowanego personelu. Logiczny interfejs umożliwia w łatwy sposób zaplanowanie wielopoziomowego i wieloetapowego projektu z jednoczesnym modelowaniem wykresu Gantt'a. Graficzny pokaz na wykresie został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi edycję zaplanowanego projektu również z poziomu wykresu. Do każdego zadania projektu możemy przypisać odpowiedzialną osobę jak i uzależnić rozpoczęcie etapu od jednego lub wielu poprzedzających zadań. Dzięki możliwości zaplanowania terminów rozpoczęcia i zakończenia, rejestru poziomu kosztów i przychodów , wczytania stawek za roboczogodziny, w dowolnym momencie uzyskujemy informacje dot. wykorzystanego i pozostałego budżetu, czy czasu, który pozostał do zrealizowania projektu. Projekt, etapy i zadania posiadają własną historię, jak i również mogą budować historie działań poprzez powiązane elementy np. dokumenty, notatki, korespondencję, pliki, czy zasoby.

Handel i usługi
Pobierz bezpłatne demo

Profit CRM to doskonałe narzędzie wspierające dział handlowy. Pozwala na błyskawiczne przygotowanie profesjonalnych – wielowariantowych ofert oraz realizację przyjętych zamówień. Posiada wbudowane narzędzia analityczne oraz integruje się z większością popularnych systemów handlowych/ERP.

Handel

Moduł Handel został stworzony w celu rozszerzenia danych podmiotów o informacje handlowe pobierane z baz danych popularnych na Polskim rynku programów. Aktualnie oprogramowanie współpracuje z Insert SubiektGT, WaPro Wf-Mag, Enova, CDN Opt!ma, Humansoft HermesSQL, AgemaHR, Sage Symfonia Forte i Premium (Pervasive , Btrieve), PCBiznes, Faktury Express, Elisoft Faktury, Raks SQL, ODL PolkaSQL, Fin7. Moduł Handel został zaprojektowany w taki sposób, aby obsługa dostępu do zewnętrznego systemu handlowego była realizowana przez odrębny sterownik. Dzięki temu rozwiązaniu gama systemów handlowych, z którymi możliwa będzie współpraca, sukcesywnie będzie rozszerzana.
Podstawowe wersje sterowników dają dostęp do listy wystawionych faktur i korekt, należności, zakupionych towarów oraz ogólnego podsumowania historii handlowej z danym podmiotem. Dodatkowo umożliwia pełny podgląd płatności klienta z podziałem na progi czasowe , jak i wygenerowanie raportów zbiorczych nierozliczonych płatności . W standardzie znajdziemy również takie funkcjonalności jak: podgląd szczegółowy i wydruk dokumentów. Dzięki rozbudowanemu edytorowi można dostosować wygląd dokumentów do własnych potrzeb. Moduł Handel to również łatwe przygotowywanie i zarządzanie ofertami wysyłanymi do klientów. Interfejs został zaprojektowany tak, aby użytkownik opcjonalnie mógł rozszerzyć funkcjonalność do zawansowanych opcji m.in. akceptacji wewnętrznej i możliwość poproszenia o konsultację podczas przygotowywania oferty. Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość przygotowania oferty w wielu wariantach i walutach (przeliczanie po kursie pomiędzy różnymi walutami) na jednym szablonie i możliwość tworzenia wielu profili ofert, gdzie każdy może posiadać zdefiniowane dodatkowe kolumny i własne skrypty przeliczania (C++, Pascal, Basic, Java). Dzięki tej funkcjonalności możemy przygotować np. dwa warianty walutowe za pomocą jednej oferty i zastosować różne profile ofert. Dodatkowo, poprzez import towarów z magazynu zewnętrznego systemu handlowego, mamy dostęp do m.in. cen i stanów magazynowych. Na podstawie zaakceptowanej oferty jednym kliknięciem przygotujemy nowe zamówienie. Dzięki edytowalnej liście etapów realizacji wraz z możliwością przypisania osób odpowiedzialnych, proces realizacji przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. Ponadto program współpracuje:

Business Intelligence

Rozbudowane narzędzie raportujące opierające się analizie Pivot Table (Tabela przestawna), dzięki której w łatwy sposób, wykorzystując gotowe analizy, wyświetlamy raporty w kontekście różnych danych. Interfejs został tak przygotowany, aby można było we własnym zakresie przygotowywać dodatkowe raporty i zestawienia.

Zarządzanie zasobami

Narzędzie umożliwiające zarządzanie (rezerwacje, wydania, przyjęcia) zasobami (identyfikowalnymi np. samochód służbowy lub nieidentyfikowanymi np. kable) wewnętrznymi firmy. Uniwersalność modułu pozwala również na zarządzanie zasobami, które są wypożyczane dla klientów np. próbki, urządzenia zastępcze, itd. Historia rezerwacji urządzeń pozwala nam w łatwy sposób kontrolować lokalizację i czas wypożyczenia.

Szkolenia

Moduł szkolenia jest rozwiązaniem dla firm szkoleniowych. Posiadającym wiele funkcjonalności ułatwiających prowadzenie oraz zarządzanie szkoleniami zarówno otwartymi, zamkniętymi jak i dofinansowywanymi z UE. W module tym możemy zarządzać poprzez łatwy i intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia nam całą organizację i zaplanowanie szkolenia począwszy od momentu rekrutacji uczestników poprzez monitorowanie kosztów, a kończąc na wydaniu certyfikatu. W szkoleniach zamkniętych oraz dofinansowywanych istnieje możliwość korzystania z narzędzia jakim jest WBS (Work Breakdown Structure), czyli techniki zarządzania projektami, która pozwala na przejrzyste zdefiniowanie celu i zorganizowanie pracy nad projektem.

Profesjonalne oprogramowanie serwisowe dla działu serwisowego na miarę XXI wieku.

Serwis zgłoszenia

Funkcjonalność oprogramowania Profit CRM została rozszerzona o moduł Serwis z myślą o przedsiębiorstwach, które w swojej działalności zajmują się serwisowaniem urządzeń. Pełna historia serwisowa urządzenia po numerze seryjnym, możliwości ewidencjonowania kosztów związanych z wykonaniem usługi i okresów obowiązywania gwarancji, dodatkowo powiązanie serwisu z dowolnymi obiektami w systemie np. notatka z rozmowy telefonicznej, wyjazd do klienta, itd. daje nam pełny obraz pracy działu serwisowego. Ponadto wydruki karty przyjęcia, dokumentu RMA oraz integracja z czytnikami kodów kreskowych pozwala na pełną automatyzację obsługi zgłoszenia serwisowego. Dodatkowo moduł jest wzbogacony o funkcjonalność pozwalającą na ewidencjonowanie zgłoszeń zewnętrznych i wewnętrznych , które umożliwiają automatyczne powiadamianie Klienta lub użytkownika o zmianie statusu lub dodaniu adnotacji za pomocą przygotowanych szablonów wiadomości E-mail.

CallCenter, Korespondencja, Business Intelligence, Extranet - jako część pakietu Profit CRM stanowią świetne rozwiązanie dla nowoczesnego działu marketingu. Pozwalają na prowadzenie i analizę kampanii w oparciu o najnowsze środki komunikacji.

CallCenter

Sprawnie działające telefoniczne biuro obsługi klienta jest wizytówką każdej firmy i bezpośrednio wpływa na jakość obsługi klientów. Moduł CallCenter dostarcza narzędzia, które pozwalają na szybsze zidentyfikowanie, prześledzenie całej historii współpracy, a w efekcie lepsze i sprawniejsze obsłużenie klienta. System współpracuje z centralami telefonicznymi, telefonami cyfrowymi ISDN i systemowymi. Dzięki integracji pozwala na przegląd aktywnych rozmów prowadzonych w obszarze całego przedsiębiorstwa w unikalny sposób. Rozszerza identyfikację rozmówcy z cyfrowej (tylko numer telefonu) do instytucjonalno-personalnej (Imię i Nazwisko/Nazwa firmy lub Instytucji). Poprzez rejestrację rozmów telefonicznych umożliwia budowanie historii współpracy z klientem. Moduł CallCenter współpracuje:

SLICANPanasonicSIEMENSPLATAN

Ankietowanie

Moduł ankietowania jest idealnym rozwiązaniem dla firm wykorzystujących ankietę jako źródło informacji zwrotnych od klienta, bądź dla firm specjalizujących się w przeprowadzaniu ankiet zleconych. W łatwy i przyjazny sposób pozwala nam opracować ankietę, wprowadzać uzyskane wyniki jak również w etapie końcowym dokonywać analizy. Istnieje również możliwość graficznej prezentacji wyników przeprowadzanej ankiety, co pozwala w prostszy sposób zobrazować wyniki ankiety.

Notatki

Notatki - proste, bardzo przydatne narzędzie, które zastępuje w formie elektronicznej bardzo popularne tzw. "żółte karteczki". Moduł pozwala gromadzić różnego rodzaju informacje w formie notatek, które można powiązać z dowolnymi danymi zawartymi w systemie, np. z danymi klientów, kontaktów personalnych, zadaniami, terminami, itd. Wyposażone w funkcję powiadamiania się usprawniają komunikację wewnętrzną w Firmie.

Baza wiedzy

Kolejny moduł, który rozszerza funkcjonalność Profit CRM. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy budować i zarządzać wiedzą ogólnodostępną, procedurami wewnętrznymi, ustawami, rozporządzeniami i know-how. Rozbudowany edytor tekstu pozwala zaznaczyć istotne frazy.

Extranet

Oprogramowanie umożliwia udostępnienie dowolnych informacji z bazy Profit CRM lub systemu handlowego na zewnątrz firmy poprzez bezpieczny interfejs www. Przykładowo mogą to być oferty, zamówienia czy wystawione klientowi faktury. System pozwala również na przekazywanie danych do Profit CRM np. w formie składanych zamówień czy zgłoszeń serwisowych. Rozwiązanie może być wykorzystane między innymi celem budowy tzw. panelu klienta.

Pobierz Profit CRM

Wymagania - System operacyjny Microsoft Windows 2000(SP4)/ 2003 (SP2)/ XP(SP3)/ XP 64-bit(SP3)/ Vista(SP1)/ Vista 64-bit(SP1)/ 7/ 7 64-bit/ 2008/ 2008 64-bit / 8 / 8 64-bit / 8.1 / 8.1 64-bit
- komputer z procesorem min. 700 MHz
- min. 256 MB pamięci RAM
- Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy
- min. 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym w przypadku instalacji stacji roboczej.
- min. 700 MB w przypadku pełnej instalacji wraz z serwerem MS SQL 2008 R2 EE
- serwer baz danych Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 (wraz z wersją   instalacyjną dostarczana jest bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2   Express Edition)
- karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1280x1024 lub wyższej
Inne Oprogramowanie zostało przeskanowane pod względem obecności wirusów przez ESET NOD32 Antivirus ™

Pobierz bezpłatnie 30 dniowe demo Profit CRM

Pobierz bezpłatne demo
Język: polski
Wersja: 2.9
Rozmiar: ok. 240 MB
Domyślny użytkownik: Administrator
Hasło: profitcrm