Znajdź najbliższy alkomat.

Aplikacja AlcoFinder umożliwia zlokalizowanie urządzeń pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na podstawie aktualnej pozycji geograficznej lub poprzez wyszukanie urządzeń w pobliżu wybranego adresu. AlcoFinder wyświetla tylko lokalizacje, gdzie w momencie wyszukiwania alkomat posiada ważne świadectwo wzorcowania (legalizacji), sprawdzić można również dane kontaktowe, oraz cenę badania w przypadku firm prywatnych


Zawsze aktualna baza alkomatów.

Aplikacja korzysta z bazy danych zawierającej informacje o ponad 6000 urządzeniach pomiarowych AlcoSensor, których użytkownikami są Polska Policja oraz Polskie firmy, które zgodziły się na udostępnianie swoich urządzeń osobom trzecim. Baza danych lokalizacji urządzeń wraz z informacjami o datach ich wzorcowania, aktualizowana jest kilka razy dziennie przez firmę Transcom International, która jest dystrybutorem urządzeń AlcoSensor na rynek Polski oraz część krajów europejskich.


Galeria

Poniżej przedstawiamy zrzuty ekranu interfejsu aplikacji AlcoFinder.